Welcome to wtzbielanka.pl   Click to listen highlighted text! Welcome to wtzbielanka.pl Powered By GSpeech

Klauzula informacyjna RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance 25,
38-311 Szymbark, tel. (18) 3531704, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektorem Ochrony Danych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance jest:
P. Krystyna Szpyrka
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. (18) 353 17 04

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z:
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów
terapii zajęciowej
-Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
-Ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.(z późniejszymi zmianami)
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art. 9 ust. 2 lit. g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, oraz zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Osobom, których dane są przetwarzane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance, przysługuje prawo do dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania (art. 21 RODO) i prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, lecz wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Udostępnione dane Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

 

Jednostka organizacyjna

               Gmina Gorlice położona jest w południowo - wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie gorlickim, na pograniczu Pogórza Karpackiego i Beskidu Niskiego, wzdłuż rzeki Ropy.

 

Gminę tworzy dziesięć wiosek: Bielanka, Bystra, Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Kwiatonowice, Ropica Polska, Stróżówka, Szymbark i Zagórzany.

 

 
Przez gminę przebiegają drogi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym: Wadowice – Przemyśl, Gorlice – Dukla oraz Tarnów – Gorlice – Konieczna - najkrótsza droga z Polski centralnej na Słowację, Węgry i dalej na południe Europy. Do granicy ze Słowacją jest 30 km.

 


Gmina Gorlice tworzy powiat gorlicki, który graniczy: od zachodu z powiatem nowosądeckim, od północy z powiatem tarnowskim, od wschodu z powiatem jasielskim, od południa z Republiką Słowacji. 

 

 

Pod względem geograficznym gmina Gorlice leży na pograniczu Pogórza Ciężkowicko - Bobowskiego i Beskidu Niskiego oraz części Dołów Jasielsko - Sanockich. Dzięki temu krajobraz jest zróżnicowany, malowniczy i atrakcyjny dla turysty: górzysto – lesiste południe wokół Bielanki i pagórkowata część pozostała. Oddziela je dolina rzeki Ropy, wzdłuż której przebiega droga z Nowego Sącza, przez Szymbark, Ropicę Polską, Gorlice, Zagórzany, Klęczany, Biecz w kierunku Jasła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszą gminę wyróżnia również bogactwo wydarzeń historycznych – z tymi najbardziej znanym: „przełomem pod Gorlicami” w maju 1915 r., bitwą I wojny światowej na froncie wschodnim.

 

 

 

 

 

Herb Gminy Gorlice – na 20-lecie samorządu terytorialnego

 

Symbole Gminy Gorlice zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Gorlice w dniu 5 marca 2010 r.

 

Herb Gminy Gorlice przedstawia w polu błękitnym pół srebrnego wspiętego Lwa zionącego złotym ogniem, o złotych pazurach, trzymającego w prawej łapie uniesiony miecz o srebrnej głowni i złotej rękojeści.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech