Zajęcia z psychologiem

Psycholog - mgr Jagoda Padoł-Cygan

Zajęcia z psychologiem ukierunkowane są na poprawę umiejętności społecznych, rozwój kompetencji emocjonalnych, zmiany w zachowaniu oraz podnoszenie motywacji do pracy nad sobą.

W ramach pomocy psychologicznej prowadzone są zajęcia grupowe, jak i spotkania indywidualne, na których omawiane są bieżące problemy uczestników, rozwiązywane sytuacje kryzysowe: adaptacyjne, rodzinne czy emocjonalne.

Zadaniem psychologa jest:

Odsłony: 1120