Orientacja zawodowa

Doradca zawodowy – mgr Irena Kamińska

 

Głównymi założeniami orientacji zawodowej jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w kształtowaniu właściwych postaw do planowania swojej kariery, funkcjonowania w rolach zawodowych w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Orientacja zawodowa pomaga uczestnikom w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy, a więc swoich możliwości, predyspozycji, mocnych i słabych stron, aby umożliwić realny wybór zawodu, przygotowanie do pracy, a w przyszłości zdobycie zatrudnienia.

 

Doradca zawodowy pracuje nad kształtowaniem pozytywnego stosunku do pracy, postaw, aspiracji zawodowych, zainteresowań oraz odpowiedniej motywacji.

Ponadto przybliża wiedzę o rożnych zawodach, świecie pracy, jej znaczeniu oraz zmianach na rynku pracy itp.

 

Zajęcia sprzyjają zapoznaniu z ogólną problematyką pracy oraz specyfiką pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Przybliżają przepisy prawne dotyczące uprawnień osób niepełnosprawnych oraz korzyści wynikające z ich zatrudnienia dla pracodawców.

Doradca zawodowy pomaga w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej oraz wprowadza w proces poszukiwania pracy.

Treści i metody orientacji zawodowej są zindywidualizowane, dostosowane do oczekiwań i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

W celu zapoznania się z funkcjonowaniem zakładów pracy uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej biorą udział w wycieczkach do różnych firm i instytucji m.in.:

 • Firma Handlowo-Usługowa „Szurek” w Kobylance;

 • Biblioteka Publiczna w Gorlicach - Filia w Zagórzanach i Dominikowicach;

 • Poczta Polska w Gorlicach, ul. Jagiełły;

 • Nadleśnictwo Gorlice - Oddział w Zagórzanach;

 • Salon Fryzjerski „Goldwell” w Gorlicach;

 • Galeria „Cuda Świata” w Gorlicach;

 • Huta Szkła w Rymanowie;

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju;

 • Meble łazienkowe „Corbano” w Dominikowicach;

 • Muzeum Etnograficzne w Tarnowie;

 • Teatr L. Solskiego w Tarnowie;

 • Restauracja „U Bożeny”;

 • ZYCHBUD” Jarosław Zych w Szymbarku;

 • EL-BRAM” Anna Guzik w Libuszy – metaloplastyka, kowalstwo artystyczne;

 • HOTEL "MARGOT" w Gorlicach;

 • Zakład Pracy Chronionej „EKOSIGMA” w Gorlicach;

 • Skup złomu w Klęczanach;

 • Spółdzielnia Pracy "JEDNOŚĆ" w Gorlicach -Piekarnia;

 • Firma "SOTER" w Jaśle.

W celu zwiększenia efektywności działań podjęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Gorlicach. Obejmowała ona m.in.:

 • zwiedzanie placówki oraz pogadanka na temat działalności Urzędu;
 • uzyskanie informacji o dokumentach niezbędnych do rejestracji jako osoby poszukującej pracy i bezrobotnej;
 • wypożyczenie płyt DVD z filmami instruktażowymi;
 • zdobywanie informacji na temat ofert pracy i szkoleń dla osób niepełnosprawnych;
 • wizyty uczestników WTZ w placówce urzędu w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy;
 • udział w Giełdzie Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikowicach,  brali udział w zajęciach aktywizacyjnych Ochotniczego Hufca Pracy pt.: „Jak szukać pracy?” i „Kariera a niepełnosprawność".

Zdobytą wiedzę udało się przełożyć na sferę praktyczną, uczestnicy wystąpili w scenkach symulacyjnych na temat sposobów poszukiwania pracy i barier komunikacyjnych.

W poniższej galerii znajdują się zdjęcia przedstawiające miejsca pracy, odwiedzone przez podopiecznych WTZ.

Po kliknięciu myszką w miniaturkę zdjęcia ulegnie ono powiększeniu. 

 

 • aktywizacja-zawodowa00
 • aktywizacja-zawodowa01
 • aktywizacja-zawodowa02
 • aktywizacja-zawodowa03
 • aktywizacja-zawodowa04
 • aktywizacja-zawodowa05
 • aktywizacja-zawodowa06
 • aktywizacja-zawodowa07
 • aktywizacja-zawodowa08

Poniżej znajduje się link, poprzez wciśnięcie którego można się przenieść na początek artykułu.

POWRÓT

Odsłony: 2263