Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance - stan na 24.03.2022

 

Wstęp deklaracji

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance.

 

Nazwa podmiotu publicznego:

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance

 

Adres strony internetowej:

www.wtzbielanka.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance
Bielanka 25
38-311 Szymbark
telefon: +48 18 353 17 04
+48 18 447 11 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-24


Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej


Strona podmiotowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub następujących wyłączeń:

 • zamieszczone na stronie internetowej WTZ informacje organizacyjne, artykuły, zdjęcia i filmy mówiące o wydarzeniach w jednostce, nie są w całości dostępne cyfrowo;

 • część plików została opublikowana przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Ułatwienia na stronie internetowej WTZ


Strona internetowa WTZ w Bielance posiada następujące ułatwienia:

 

 • możliwość zmiany kontrastu (czarne tło, żółte litery);

 • możliwość jednoczesnego zwiększania interlinii i rozmiaru czcionki (ikony: A+, A-);

 • widoczność wskaźnika fokusu, czyli wyróżnienia tego miejsca na stronie, które odbiera aktualnie sygnały z klawiatury (czerwone obramowanie);

 • usprawnienie nawigacji poprzez wprowadzenie skrótów wywołujących poszczególne zakładki (kliknięcie w ikonę Keys w prawym górnym rogu strony);

 • w zamieszczanych na stronie artykułach zastosowano następujące zasady edycji tekstu: stosowanie czcionki bezszeryfowej, wyrównywanie do lewej strony, stosowanie nagłówków, linki prezentowane są w ten sam sposób (podkreślenie + inny kolor niż tekst), stosowanie funkcji „punktowanie i numerowanie);

 • w łatwo dostępnym miejscu na stronie (oddzielna zakładka menu) są umieszczone w formie tekstu łatwego do czytania informacje dotyczące zakresu działalności placówki, statutu WTZ, procesu rekrutacji, dostępności architektonicznej, deklaracji dostępności, koordynatora dostępności itp.;

 • w zakładce „dostępność” zgromadzone zostały informacje (w formacie pdf, dostępne cyfrowo, łatwe do pobrania i wydrukowania) dotyczące zapewnienia dostępności mogące stanowić wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunów m.in.: wykaz instytucji, procedury.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia i aktualizacji deklaracji

 

Deklarację sporządzono dnia 2020 – 03 - 31.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance.

 

Deklarację zaktualizowano dnia 2022 – 03 - 24.

 

Aktualizacja deklaracji została opracowana na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Irena Kamińska;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Telefon:+48 18 353 17 04, +48 18 447 11 44

 

Procedura wnioskowo-skargowa


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna


Budynek znajduje się w Bielance ok. 200 m od drogi głównej powiatowej, bezpośrednio przy asfaltowej drodze gminnej.
Najbliższy przystanek autobusowy w odległości ok. 200 m wąską drogą asfaltową bez utwardzonych poboczy i chodnika dla pieszych.
Wzdłuż budynku WTZ asfaltowy podjazd i parking wysypany klińcem, brak oznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
Budynek jest parterowy, ma kształt litery L i dwa wejścia.
Wejście ogólnodostępne i dla osób niepełnosprawnych (nr 1) znajduje się na tylnej, krótszej ścianie budynku, kierując się w prawo od strony parkingu. Dojście do budynku jest równe, bez nachylenia, wyłożone kostką betonową, szerokości 1,4 m, ograniczone z dwóch stron metalową poręczą.
Drzwi wejściowe główne skrzydłowe, w kolorze kontrastującym z kolorem fasady.
Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon, na wysokości 1,4 m, potwierdzenie dźwiękowe przycisku otwierania.
Do drugiego wejścia (nr 2), od strony pomieszczeń administracyjnych, prowadzi chodnik z kostki betonowej szerokości 100 cm. Wejście po dwóch stopniach z kostki betonowej, brak poręczy. Drzwi wejściowe skrzydłowe, w kolorze kontrastującym z kolorem fasady, klamki z obu stron, dzwonek na wysokości 1,5 m.

 

Zapewniony jest dostęp do usług wspierających komunikowanie się.
Dostęp do usługi tłumacza języka migowego może być zrealizowany na wniosek osoby zainteresowanej.

Odsłony: 1154