Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance - stan na 2020-03-31

 

Wstęp deklaracji

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Warsztaty Terapii Zajęciowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance.
Dane teleadresowe jednostki:
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance
Bielanka 25 38-311 Szymbark
telefon: +48 18 353 17 04
             +48 18 447 11 44
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25
Strona podmiotowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub następujących wyłączeń:
  • zamieszczone na stronie internetowej WTZ informacje organizacyjne, artykuły, zdjęcia i filmy mówiące o wydarzeniach w jednostce, nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Ułatwienia na stronie internetowej WTZ

Strona internetowa WTZ w Bielance posiada następujące ułatwienia:
  • usprawnienie nawigacji poprzez wprowadzenie skrótów (kliknięcie w ikonę Keys),
  • wprowadzenie funkcji, która powoduje, że tekst jest czytany na głos (zaznaczenie tekstu i przyciśnięcie głośniczka).

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance.
Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Irena Kamińska;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Telefon: +48 18 353 17 04, +48 18 447 11 44

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance znajduje się pod adresem Bielanka 25. Prowadzą do niego dwa wejścia, z których jedno jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się szeroki chodnik i poręcz. Budynek jest parterowy.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 


Tekst łatwy do czytania

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności to informacja o tym, czy strona Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance jest przygotowana tak, żeby mogły z nie korzystać osoby z różnymi trudnościami.
Na tej stronie są najważniejsze informacje o naszej placówce.
Możesz skorzystać z kilku możliwości. Możesz zmienić kontrast i czytać żółte litery na czarnym tle, albo powiększyć litery i odstępy między liniami. 
Dowiesz się, że możesz poprosić, aby jakąś część strony przekazać ci w formie, którą zrozumiesz. Jeśli nie spełnimy twojej prośby, to możesz poskarżyć się do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rzecznik Praw Obywatelskich to osoba, która dba o to, aby były przestrzegane prawa obywateli.
W Deklaracji dostępności informujemy cię o tym, że z części budynku mogą skorzystać osoby na wózkach.

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja dostępności cyfrowej strony WTZ w Bielance

Tekst łatwy do czytania - Deklaracja dostępności

 

Odsłony: 1120