Program "Aktywny samorząd"

Powiat Gorlicki w bieżącym roku kontynuje realizację pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd", finansowanego ze srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Szczegółowe informacje dot. programu dostepne są na stronach internetowych: www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.gorlice.pl.

 

Odsłony: 942