Zmiany w organizacji pracy WTZ

Bielanka, 19. 02. 2021 r.

W związku z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr 33/2021 (Polecenie nr 33/2021) z dnia 18.02.2021 roku

Rada Programowa WTZ w Bielance od dnia 22.02.2021 roku wprowadza zmiany w organizacji pracy Warsztatów.

Uczestnicy będą dowożeni samochodem WTZ rotacyjnie w cyklu tygodniowym.


W jednym tygodniu, codziennie do Warsztatów przyjeżdżają dwie grupy.

Pozostałe dwie biorą udział w zajęciach w formie pracy zdalnej.

W kolejnym tygodniu następuje zamiana.

W terminie: 22.02.2021 r. - 26.02.2021r. - do WTZ przyjeżdża I i II tura (Szymbark i Moszczenica).
W terminie: 01.03.2021 r. - 05.03.2021r. - do WTZ przyjeżdża III i IV tura (Kryg i Grupa dojeżdżająca autobusem szkolnym).

O szczegółach tych zmian rodzice i opiekunowie będą informowani telefonicznie i pisemnie.

Odsłony: 27