Pomagamy!!!

Osoby niepełnosprawne uczęszczające do naszej placówki to ludzie zazwyczaj wymagający wszechstronnego wsparcia i opieki osób trzecich. Poziom ich funkcjonowania jest zróżnicowany, toteż prowadzenie rehabilitacji zawodowej, społecznej czy fizycznej wymaga od terapeutów indywidualnego podejścia. W trakcie terapii kładziony jest nacisk na wdrażanie społecznie akceptowanych zasad i norm oraz dążenie w miarę możliwości do usamodzielnienia. Starania kadry dotyczą m.in.: kształtowania uczucia wdzięczności do swoich opiekunów, ale także uwrażliwiania na potrzeby innych. W naszych Warsztatach od wielu lat prowadzona jest akcja zbierania plastikowych nakrętek, która przynosi dwojakie korzyści. Po pierwsze utrwala nawyk segregowania odpadów, a po drugie pozwala włączyć się w pomoc osobie z Gminy Gorlice, na której rzecz, aktualnie prowadzona jest zbiórka. W roku 2019 nakrętki trafiały do Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach i dalej były przekazywane na rzecz potrzebujących osób. 

W bieżącym roku nasza placówka wzięła także udział w akcji charytatywnej na rzecz Maksymiliana Szpyrki z Zagórzan. Nasi podopieczni mają wiele talentów i potrafią wykonać piękne rzeczy. Potrafią też dzielić się z innymi, toteż każda grupa terapeutyczna przekazała na ten cel po kilka ozdób świątecznych. Były one sprzedawane podczas V Gorlickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, a uzyskane w ten sposób pieniądze miały pomóc w leczeniu Maksia.

  • DSCN9282
  • DSCN9283
  • DSCN9291
  • DSCN9292

Odsłony: 1423