WTZ w Bielance poszukują pracownika na stanowisko rehebilitant


1. Niezbędne wymagania:
a) wykształcenie policealne o kierunku fizjoterapia lub
b) wykształcenie wyższe o specjalności rehabilitacja, gimnastyka lecznicza, gimnastyka korekcyjna lub
c) wykształcenie wyższe o kierunku wychowanie fizyczne ,
z zastrzeżeniem, że posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe wskazane
w suplemencie dyplomu uprawniają do wykonywania zadań określonych w zakresie czynności właściwym dla tego stanowiska.

2. Mile widziane:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
c) kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji dla uczestników w zakresie rehabilitacji fizycznej,
b) dokonywanie oceny efektów rehabilitacji w zakresie rehabilitacji fizycznej,
c) sprawowanie opieki nad uczestnikami warsztatów,
d) prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji fizycznej zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji,
e) prowadzenie zajęć w ramach treningu ekonomicznego,
f) prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych,
g) udział w organizacji zajęć dodatkowych,
h) udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne,
i) prowadzenie dokumentacji,
j) prowadzenie treningu higienicznego,
k) przygotowywanie uczestników do zajęć dodatkowych o charakterze sportowym,
l) przygotowywanie zajęć oraz stanowiska ćwiczeń uczestników,
m) opieka przy przywozach i odwozach uczestników na zajęcia wg harmonogramu,
n) współpraca z instruktorami, psychologiem i doradcą zawodowym,
o) współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu rehabilitacji,
p) i inne zgodnie z opisem stanowiska.

4. Warunki zatrudnienia:
a) umowa o pracę,
b) 1 etat (tj.40 godzin tygodniowo),
c) wynagrodzenie od 2 600,- brutto.

CV wraz z listem motywacyjnym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji proszę dostarczyć do Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Bielance w terminie do 30.09.2019 r.

Osoby do kontaktu: Mirosława Bedryło
Krystyna Szpyrka

tel./fax (18) 353 17 04
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Bielanka 25
38-311 Szymbark

Zajęcia edukacyjne w bibliotece

W dniu 4 września 2019 roku sześcioosobowa grupa uczestników WTZ w Bielance wraz z opiekunem udała się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach. Celem wizyty był udział w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych przy użyciu tabletów. Pani Katarzyna Marchwica- pracownik biblioteki zaproponowała grupie pracę przy zastosowaniu dwóch aplikacji multimedialnych.
Korzystając z pierwszej z nich uczestnicy mogli odwiedzić interesujące ich miejsca na całym świecie, toteż odbyli wirtualną podróż do Paryża, Wenecji, Holandii i Niemiec. Zwiedzali też Polskę m.in. Mazury, Warszawę, Kraków, Krynicę, Rabkę i Zakopane. Obejrzeli m.in. wieżę Eiffla, stadion w Dortmundzie, krzyż na Giewoncie, zabytki Krakowa i Warszawy. W wyszukiwarkę wpisywali także nazwy miejscowości, w których mieszkają i szukali swoich domów na mapie.

Czytaj więcej...

„Dzień przyjaźni”

W dniu 31.07.2019 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bieczu Filia w Gorlicach został zorganizowany Piknik Integracyjny. Pani Dyrektor Jadwiga Białoń zaprosiła społeczność naszych Warsztatów do wspólnego obchodzenia „Dnia Przyjaźni”. W związku z tym uległ zmianie harmonogram zajęć odbywających się w naszej placówce. Spotkaliśmy się w Gorlicach i spacerkiem udaliśmy się w kierunku Górnego Osiedla, gdzie mieści się placówka organizująca piknik. Gdy totarliśmy do celu, zostaliśmy serdecznie powitani przez gospodarzy spotkania. Pani dyrekter oprowadziła nas po budynku i opowiedziała o specyfice i organizacji pracy w tej jednostce. Częstując się ciastem i kawą dowiedzieliśmy się jakie atrakcje zostały przygotowane przez gospodarzy. W poszczególnych częściach parku, w którym odbywała się uroczystość, zorganizowane zostały kąciki zainteresowań: plastyczny, sportowy i muzyczny.

Czytaj więcej...

Koncert „Na pograniczu kultur”

W dniu 28 lipca 2019 roku (niedziela) na boisku obok budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance odbył się koncert „Na pograniczu kultur” organizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
Budynek WTZ na czas trwania imprezy zamienił się w garderobę i miejsce prób dla występujących zespołów, a ogród stał się miejscem zabaw sportowych i plastycznych dla przybyłych dzieci.
Koncert rozpoczął się o godz. 16.30 powitaniem w języku polskim i łemkowskim. Pierwszym punktem programu był występ podopiecznych naszej placówki. Uczestniczki zaprezentowały inscenizację ruchową pt. „Rozdarte serca”, a przy okazji pokazały efektowne stroje wykonane w naszej placówce, przy współpracy pracowni krawieckiej i dekoratorskiej.

Czytaj więcej...

„Wakacje, znowu są wakacje”

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance w dniach 1 do 19 lipca 2019 roku będzie miała miejsce przerwa wakacyjna. Wszystkim uczestnikom życzymy udanego, bezpiecznego wypoczynku i powrotu do zajęć warsztatowych ze świeżą energią.